Meni Kategorije
0 Korpa
Vaša korpa je prazna.
Program lojalnosti
Sakupljaj poene i uštedi

Opšti uslovi kupovine

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača privredno društvo Polilas d.o.o. Ugljarevo, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.polilas-webshop.com 

O B A V E Š T A V A

 - da se prodaja robe putem internet sajta www.polilas-webshop.com obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva Polilas d.o.o., Ugljarevo, Sv. Save bb, Trstenik, Srbija, mat.br. 17472518, PIB: 102667727, šifra dlatnosti 4690 Tel.: +38137712002, Fax: +38137718020, www.polilas-webshop.com , adresa za izjavljivanje reklamacije je: polilaswebshop@gmail.com;
- da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu www.polilas-webshop.com;
- da se prema Zakonu o zaštiti potrošača kupovina preko naše prodajne internet stranice smatra www.polilas-webshop.com prodajom na daljinu;
- da roba koja se prodaje putem internet sajta www.polilas-webshop.com poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji;
- da se saobraznost robe ugovoru isključivo utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;
- da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal;
- da usluga isporuke robe zavisi od težine paketa i da je cena isporuke robe definisana zvaničnim cenovnikom kurirske službe (Cenovnik POST EXPRESS - www.postexpress.rs/cenovnik, Cenovnik BEXEXPRESS -  www.bex.rs/cenovnik, Cenovnik AKS EXPRESS - www.aks.rs/cenovnik )
- kupljenu robu isporučujemo u roku od 1-5 radnih dana putem kurirskih službi PostExpress, Bex Express i Aks Express, na način kako je to definisano na strani www.polilas-webshop.com/uslovi-isporuke
- da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i/ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.polilas-webshop.com;
- da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.polilas-webshop.com može platiti pouzećem, gotovinski u trenutku isporuke, uplatom na tekući račun preduzeća, kao i istaknutim platnim karticama u trenutku kupovine na sajtu;
- da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;
- da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od predhodno poručenog, potrošač može zameniti artikal u roku od 14 dana na način kako je to definisano na stranici www.polilas-webshop.com/povrat-i-zamena-robe
- da u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, u roku od 14 dana na način kako je to definisano na stranici www.polilas-webshop.com/prava-potrošača
- da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći na stranici www.polilas-webshop.com/prava-potrošača

 

Detalji ugovora o prodaji na daljinu

Kupac potpisivanjem ovog Ugovora potvrđuje da je od strane Prodavca upoznat o osnovnim obeležjima robe (proizvoda) koju kupuje, o ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke i načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, o funkcionalnosti robe, uključujući i mere tehničke zaštite digitalnog sadržaja, o relevantnoj interoperabilnosti digitalnog sadržaja sa hardverom i softverom o kojima trgovac ima saznanja, o postojanju i uslovima postprodajnih usluga i garancijama, o postojanju zakonske odgovornosti Prodavca zbog nesaobraznosti robe ugovoru, o načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje pravaosle prestanka perioda u kojem Prodavac odgovara za nesaobraznost robe ugovoru, odnosno posle prestanka proizvodnje i uvoza robe.
Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Kupac nakon što ob potrošača po osnovu saobraznosti, o dostupnosti rezervnih delova, priključnih aparata i sličnih delova, tehničkog servisa, odnosno održavanja i opravke za vreme i pavesti Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.
Kupac ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom.


Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana nije moguće, Kupac ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:
    • Nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku
    • Ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako Prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku
    • Opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za Kupca zbog prirode robe i njene namene
    • Otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca.

Nesrazmerno opterećenje za Prodavca u smislu stava 3. tačka 4. ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:
    • Vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru
    • Značaj saobraznosti u konkretnom slučaju
    • Da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za Kupca

Kupac ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost Kupca.
Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je Kupac nabavio, opravka ili zamena robe mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za Kupca i uz njegovu saglasnost.

Sajt koristi kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa kako bi funkcionalnost društvenih mreža funkcionisala, kao i za analizu prometa na web-lokaciji. Pročitajte više na tasteru "Prikaži detalje".
Sajt koristi kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa na sajtu.